Společenství vlastníků jednotek

Jsme Vám k dispozici pro podporu v bezproblémové činnosti Společenství vlastníků jednotek.

Naše služby klienti využívají jako podklad pro činnost SVJ, chtějí-li mít jistotu, že zvolený postup je v souladu se zákonem. Sepis právního stanoviska k řešené záležitosti může často situaci vyjasnit a předejít vleklým sporům. Nevede-li snaha o smírné vyřešení sporné záležitosti ke kýženému cíli, zastupujeme své klienty rovněž v řízení před soudy a jinými správními orgány.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.
architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova

Více »