Ceník právních služeb

Zastáváme názor, že klient by měl být vždy předem informován o výši odměny za poskytování právních služeb či způsobu jejího stanovení. Transparentnost při poskytování našich služeb je jednou ze stěžejních zásad.

Hodinová odměna

Naše advokátní kancelář primárně nabízí sjednání odměny v hodinové sazbě. Na úvodní schůzce, či po projednání Vaší žádosti Vám následně sdělíme předpokládaný časový rozsah a výši hodinové sazby. Hodinová sazba a časový rámec se odvíjí od složitosti a oblasti poskytovaných právních služeb. Před poskytnutím služeb budete vždy informováni o výši odměny.

Standardní hodinová sazba naší advokátní kanceláře činí 3.500 Kč + DPH / započatá hodina právních služeb.

Úkonová odměna

Naše advokátní kancelář nabízí rovněž možnost sjednání úkonové odměny, která je sjednána vždy pro konkrétního úkon právní služby. Úkonovou odměnu sjednáváme například za přípravy či revize smluv, předžalobní výzvy apod.

Úkonovou odměnu aplikujeme zejména v oblasti práva nemovitostí.

Nabízíme balíček služeb souvisejících s převodem nemovitosti, jehož obsahem je:

  • sepis kupní smlouvy
  • zapracování revizí protistrany
  • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • ověření podpisů na dokumentech
  • advokátní úschovu kupní ceny

Cena všech těchto služeb činí 15.000,- Kč.

Podílová odměna

Výše této odměny je odvozena od určité majetkové hodnoty, vztahující se k danému právnímu případu, od hodnoty věci, která je předmětem poskytování právních služeb, nebo od výsledku věci.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna advokáta za jím poskytnuté právní služby ujednána smluvně, řídí se její výše právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

V případě pravidelného poskytování služeb či poskytování služeb ve větším rozsahu sjednáváme výhodnější individuální cenovou nabídku.

Advokátní kancelář je plátcem DPH. Veškeré uvedené částky jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Ozvěte se nám

Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.