Firmy

 • Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby od volby právní formy společnosti, jejího založení až po vnitrostátní či přeshraniční transakce. Našimi nejčastějšími službami jsou následující.

Korporátní právo

 • zakládání nových obchodních korporací, zápisy do obchodních rejstříků a vyřízení podnikatelských oprávnění,
 • konání valných hromad a schůzí orgánů obchodních korporací,
 • navržení optimální struktury a formy transakce,
 • převody podílů nebo akcií,
 • zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál,
 • příprava a projednání kompletní transakční dokumentace, poradenství při realizaci,
 • realizace vnitrostátních i přeshraničních přeměn, restrukturalizací a likvidací,
 • smlouvy o výkonu funkce, společné a akcionářské dohody,
 • provedení právního auditu (due diligence).

Fúze a akvizice

 • koupě a prodej závodu či podílu ve společnosti
 • zajištění všech typů přeměn obchodních společností
 • navržení optimální formy transakce, zastupování při jednání o její realizaci,
 • provedení Due Diligence, právního auditu kupované společnosti
 • sepis transakční dokumentace,

Pracovněprávní agenda

 • příprava pracovněprávní dokumentace – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, manažerské dohody,
 • vnitřní směrnice, řády,
 • zastupování v řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru,
 • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • problematika zaměstnávání cizinců,

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.