Jiné

IT/IP právo

 • Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva informačních technologií, kdy mezi naše služby patří zejména:
  • Sepis a revize licenčních smluv,
  • registrace ochranných známek, vynálezů, užitných vzorů a průmyslových patentů,
  • příprava distančních smluv,

Osobní údaje (GDPR)

 • Naše advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů spočívající zejména ve zpracování povinné dokumentace a školení zaměstnanců. Našimi nejčastějšími službami jsou:
  • analýza zpracování osobních údajů,
  • příprava kompletní dokumentace v oblasti pracovního práva z pohledu GDPR – vnitřní směrnice, řády, informační povinnosti vůči zaměstnancům,
  • dokumentace v případě monitoringu prostor,
  • úprava pracovních a dodavatelských smluv,
  • konzultace,
  • školení.

Máte-li zájem o služby, které jste ve výčtu nejčastěji poskytovaných služeb nenašli, obraťte se na nás. Právní služby poskytujeme ve všech oblastech práva.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.

Víza za účelem dočasné ochrany

22.3. vydává ministerstvo vnitra ukrajinským uprchlíkům před válkou víza za účelem dočasné ochrany. Nahradí tak speciální dlouhodobá víza. Nejdůležitější změnou nového vízového režimu je možnost

Více »