Jiné

IT/IP právo

 • Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva informačních technologií, kdy mezi naše služby patří zejména:
  • Sepis a revize licenčních smluv,
  • registrace ochranných známek, vynálezů, užitných vzorů a průmyslových patentů,
  • příprava distančních smluv,

Osobní údaje (GDPR)

 • Naše advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů spočívající zejména ve zpracování povinné dokumentace a školení zaměstnanců. Našimi nejčastějšími službami jsou:
  • analýza zpracování osobních údajů,
  • příprava kompletní dokumentace v oblasti pracovního práva z pohledu GDPR – vnitřní směrnice, řády, informační povinnosti vůči zaměstnancům,
  • dokumentace v případě monitoringu prostor,
  • úprava pracovních a dodavatelských smluv,
  • konzultace,
  • školení.

Máte-li zájem o služby, které jste ve výčtu nejčastěji poskytovaných služeb nenašli, obraťte se na nás. Právní služby poskytujeme ve všech oblastech práva.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.