Finanční služby

Svým klientům dokážeme poradit v otázkách získávání kapitálu pro své podnikání od investorů, navrhnout jim vhodnou strukturu a tu následně realizovat. Dlouhodobě spolupracujeme s obchodníky s cennými papíry, investičními zprostředkovateli a emitenty cenných papírů.

Mezi naše služby patří zejména právní servis spojený s emisí korporátních dluhopisů, a to „podlimitních“ do částky 25.000.000,- Kč, zároveň i dluhopisů tuto částku přesahující, kdy emisi předchází schválení základního prospektu dluhopisů Českou národní bankou.

Právními službami v této oblasti jsou:

  • sepis prospektu dluhopisů a provedení celým schvalovacím řízením vedeném Českou národní bankou,
  • emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB,
  • emise bez uveřejnění prospektu,
  • emise s veřejnou nabídkou i neveřejné emise dluhopisů,
  • zakládání akciových společností s proměnným základním kapitálem.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.