Řešení sporů

  • Poskytujeme právní služby a zastoupení ve sporných řízeních jak před obecnými soudy a ústavním soudem, tak i v rámci rozhodčích řízeních.
  • Můžeme pro Vás připravit návrh na vydání platebního rozkazu, žalobu, opravné prostředky i vyjádření k žalobnímu návrhu protistrany. Posoudíme vhodné řešení dle Vaší situace.
  • Jsme připraveni i převzít Vaše právní zastoupení v již rozběhnutém řízení.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.