Řešení sporů

  • Poskytujeme právní služby a zastoupení ve sporných řízeních jak před obecnými soudy a ústavním soudem, tak i v rámci rozhodčích řízeních.
  • Můžeme pro Vás připravit návrh na vydání platebního rozkazu, žalobu, opravné prostředky i vyjádření k žalobnímu návrhu protistrany. Posoudíme vhodné řešení dle Vaší situace.
  • Jsme připraveni i převzít Vaše právní zastoupení v již rozběhnutém řízení.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám. Rádi si s Vámi domluvíme termín konzultace, osobní či on-line.
architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova

Více »