kids, family, city-6960579.jpg

Co může být důvodem založení svěřenského fondu?

 • máte děti z předchozího vztahu (v tomto případě svěřenský fond POTŘEBUJETE);
 • přejete si předat majetek svým vnoučatům, ale nechcete, aby ho získaly Vaše děti;
 • přejete si uložit stranou nějaké finanční prostředky, aby Vaše vnoučata mohla jít studovat na dobrou univerzitu;
 • podnikáte, a přejete si ochránit nashromážděný majetek před riziky, která z této činnosti mohou plynout (např. úpadek, nároky věřitelů, právní spory atd.)
 • podnikáte, a přejete si ochránit nashromážděný majetek před možnými budoucími osobními riziky (např. rozvod);
 • přejete si, aby majetek v budoucnu přešel na Vaše děti, ovšem z nějakého důvodu jim ho nechcete pouze jednoduše přenechat, možná proto, že:
  • některé z Vašich dětí žije v nespokojeném manželství a Vy si nepřejete, aby Váš majetek připadl po rozvodu jeho partnerovi;
  • některé z Vašich dětí neumí s penězi hospodařit a/nebo má problémy s gamblerstvím či jinou závislostí;
 • vybudovali jste rodinnou firmu a chcete mít jistotu, že vydrží po generace. Máte pocit, že Vaše děti nejsou nejlepšími manažery, ale chcete, aby čerpali výhody jako by byly vlastníky;
 • chcete sami svobodně rozhodnout, jak bude s Vaším majetkem naloženo po Vaší smrti. Získat jistotu, že rozhodnutí, která jste učinili nebudou po Vaší smrti zpochybněna a chránit se před nežádoucími účinky nepominutelného dědictví;
 • přejete si vyhnout se jakýmkoliv budoucím nežádoucím změnám v oblasti dědických daní;
 • přejete si založit fond, který by mohl nést Vaše jméno, a vyplácet z něj stipendia nebo jiná podobná ocenění např. ve Vašem rodném městě nebo na střední škole, kterou jste navštěvovali;
 • jste skupina lidí, která sdílí určitý finanční zájem (stavební investice, dostihový kůň, víkendový dům) a hledáte jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu pro jeho správu.