lgls

worker, subway construction site, construction-2633918.jpg

Přehled nejzásadnějších změn stavebního práva v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona

Účinnost, platnost a použití nového stavebního zákona  Ačkoli byl nový stavební zákon (z. č. 283/2021 Sb.) částečné účinný již od začátku letošního roku, teprve od 1. 7. 2024 začal být účinný v celém znění pro všechna řízení zahájená po tomto datu, a tedy rovněž pro tzv. běžné stavby – pro pozemní stavby jako např. bytové či …

Přehled nejzásadnějších změn stavebního práva v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona Pokračovat ve čtení »

bankrupt, insolvent, bankruptcy-2922154.jpg

Směnky od PREMIOT Group

Naše advokátní kancelář Legals (dříve ZENRON legal s.r.o.) se obrací na všechny vlastníky směnek vystavených společností ze skupiny PREMIOT Group. V souladu s dohodami o zajišťovací povaze směnek nadále deponujeme tyto směnky v advokátní úschově a jsme připraveni postupovat podle uzavřených dohod. Postup pro získání směnek Ačkoli naše kancelář ukončila spolupráci s výstavcem směnek již …

Směnky od PREMIOT Group Pokračovat ve čtení »

gate, fence, wrought iron-338252.jpg

Jaké existují druhy svěřenských fondů?

Svěřenské fondy jsou po celém světě využívány mnoha různými způsoby a existuje také mnoho různých typů svěřenských fondů. V České republice jich však většina spadá do tří následujících kategorií: Fixní svěřenské fondy Pokud hned zpočátku jmenujete konkrétní obmyšlené a přesně stanovíte jejich budoucí nárok na plnění ze svěřenského fondu (kdy a kolik obdrží), potom jste …

Jaké existují druhy svěřenských fondů? Pokračovat ve čtení »

kids, family, city-6960579.jpg

Co může být důvodem založení svěřenského fondu?

máte děti z předchozího vztahu (v tomto případě svěřenský fond POTŘEBUJETE); přejete si předat majetek svým vnoučatům, ale nechcete, aby ho získaly Vaše děti; přejete si uložit stranou nějaké finanční prostředky, aby Vaše vnoučata mohla jít studovat na dobrou univerzitu; podnikáte, a přejete si ochránit nashromážděný majetek před riziky, která z této činnosti mohou plynout (např. …

Co může být důvodem založení svěřenského fondu? Pokračovat ve čtení »

manor, house, chateau-8603632.jpg

Co je svěřenský fond?

S každým svěřenským fondem jsou spojeni alespoň tři lidé (někdy tři skupiny lidí). Pokud porozumíme tomu, co tito lidé dělají, můžeme pochopit, jak svěřenský fond funguje: První osoba založí svěřenský fond, do kterého vyčlení určitý majetek. Tato osoba se nazývá zakladatel. Další osoba majetek jednoho dne obdrží – ovšem zatím nikoli – stane se tak až někdy v budoucnu. Tato osoba se …

Co je svěřenský fond? Pokračovat ve čtení »

laptop, paper, cool backgrounds-3076957.jpg

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavateli uhradit zaměstnanci odstupné, a to zejména v případě, že dojde k výpovědi pracovního poměru z důvodu: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele. Odstupné v případě těchto důvodů ukončení pracovního poměru náleží zaměstnanci zpravidla ve výši 1-3 násobku …

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru Pokračovat ve čtení »

architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku na pozemek jiného souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, kdy takové imise podstatně omezují jiného v obvyklém užívání jeho (ať už vlastní, anebo např. pronajaté) nemovitosti. Jedná se zejména …

Sousedské spory Pokračovat ve čtení »

calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Povinnost platit odvody z dohod o provedení práce

Vláda v červnu 2023 schválila tzv. konsolidační balíček. Konsolidační balíček v aktuální podobě projednává Poslanecká sněmovna. Součástí konsolidačního balíčku je rovněž výrazná změna v povinnosti odvodů nemocenského pojištění, jež se dotkne zaměstnanců vykonávající práci na základě dohody o provedení práce. Účast na nemocenském pojištění Doposud pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti platí, že z měsíční odměny …

Povinnost platit odvody z dohod o provedení práce Pokračovat ve čtení »

job, office, team-5382501.jpg

Zásadní změny zákoníku práce – homeoffice, dovolená a příplatky pro DPP a DPČ

Novela zákoníku práce Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh novely zákona, jenž byl schválenou vládou, a Poslaneckou sněmovnou. Návrh novely nebyl usnesením Senátu přijat neboť jej po projednání dne 27.7.2024 vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně, nicméně jediná věcná připomínka směřuje do oblasti účinnosti (senátem navržena účinnost k 1.1.2024), pročež lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že právě níže …

Zásadní změny zákoníku práce – homeoffice, dovolená a příplatky pro DPP a DPČ Pokračovat ve čtení »

homes, buildings, house-4549865.jpg

Neuhrazení kupní ceny za nemovitost

Prodáváte svou nemovitost a nedostali jste zaplaceno? Pakliže jste se rozhodli ušetřit v procesu prodeje nemovitosti za notářskou či advokátní úschovu a s důvěrou v kupujícího jste převedli vlastnictví nemovitosti dříve, než došlo k úhradě kupní ceny, není vše ztraceno.  Ačkoliv k převodu vlastnického práva došlo k okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a v listu vlastnictví je …

Neuhrazení kupní ceny za nemovitost Pokračovat ve čtení »