bankrupt, insolvent, bankruptcy-2922154.jpg

Směnky od PREMIOT Group

Naše advokátní kancelář Legals (dříve ZENRON legal s.r.o.) se obrací na všechny vlastníky směnek vystavených společností ze skupiny PREMIOT Group. V souladu s dohodami o zajišťovací povaze směnek nadále deponujeme tyto směnky v advokátní úschově a jsme připraveni postupovat podle uzavřených dohod.

Postup pro získání směnek

Ačkoli naše kancelář ukončila spolupráci s výstavcem směnek již v roce 2021, přijaté dokumenty i nadále deponujeme. Vzhledem k situaci výstavce, jak je patrná z veřejně dostupných zdrojů, sdělujeme, že jsme připraveni vydat směnky v souladu s uzavřenými dohodami.

Dle ujednání čl. III, odst. 5 písm. b) dohody o zajišťovací povaze směnky je advokát povinen směnku vydat Remitentovi v případě, že nedojde k úhradě zajištěného závazku výstavcem v souladu se smlouvou o upsání dluhopisů, a to do 10 pracovních dnů od prokázání této skutečnosti Remitentem. Zajištěným závazkem ve smyslu této dohody je kromě úhrady jistiny také závazek dle ust. článku I. odst. 2 Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů, tedy ve lhůtě stanovené Smlouvou vyplácet výnos z dluhopisů.

Potřebné dokumenty pro vydání směnky

Pro vydání deponovaných směnek je třeba doložit:

  • Nesplnění platební povinnosti ze strany výstavce směnky.
  • Občanský průkaz či cestovní doklad pro identifikaci Remitenta.
  • Plnou moc, pokud je listina předávána na základě plné moci.

Jak postupovat

Pokud si přejete vyzvednout deponovanou listinu, prosíme o sjednání termínu prostřednictvím emailu krizova@lgls.cznebo na telefonním čísle +420 737 265 707. Směnky jsou k vyzvednutí na adrese:

AK Legals, s.r.o., Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha 10.

Osobní setkání a předání listin

Budete-li se chtít setkat osobně, je možné zajistit předání deponovaných listin na některé z akcí pořádaných naší advokátní kanceláří v oblasti svěřenských fondů. Máte-li zájem o účast na některé z těchto akcí, jste srdečně zváni.


Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@lgls.cz nebo navštivte naše webové stránky www.lgls.cz.

S pozdravem,
Tým advokátní kanceláře Legals