manor, house, chateau-8603632.jpg

Co je svěřenský fond?

S každým svěřenským fondem jsou spojeni alespoň tři lidé (někdy tři skupiny lidí). Pokud porozumíme tomu, co tito lidé dělají, můžeme pochopit, jak svěřenský fond funguje:

První osoba založí svěřenský fond, do kterého vyčlení určitý majetek. Tato osoba se nazývá zakladatel.

Další osoba majetek jednoho dne obdrží – ovšem zatím nikoli – stane se tak až někdy v budoucnu. Tato osoba se nazývá obmyšlený.

Třetí osoba se mezitím o vyčleněný majetek stará. Tato osoba se nazývá svěřenský správce.

Během existence svěřenského fondu, je vyčleněný majetek zapsán na jméno svěřenského správce (jeho úkolem je právě řádná správa tohoto majetku), ovšem tento majetek svěřenskému správci nepatří – jednoho dne připadne obmyšleným. Zajímavé je, že na základě české právní úpravy, během existence svěřenského fondu vyčleněný majetek nepatří nikomu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších důvodů, proč je výhodné svěřenský fond založit.

Více o tom, co je svěřenský fond zjistíte zde: