Finanční služby

business, success, curve-1989130.jpg

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky

Základ právní úpravy získávání kapitálu kapitálových společností nalezneme v ust. § 216 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Ten stanoví, že základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací uvedených způsobů. Jedním ze způsobů získání prostředků společnosti tak je úpis nových akcií. …

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky Pokračovat ve čtení »

Veřejná nabídka cenných papírů

V rámci tohoto článku se soustředíme na veřejnou nabídku cenných papírů. Tou se dle dikce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu) (čl. I. odst. 4 b) rozumí nabídka určená více než 150 fyzických osobám v jednom členském statě, nepočítaje v to kvalifikované investory. Nutno v tomto kontextu doplnit, že …

Veřejná nabídka cenných papírů Pokračovat ve čtení »