calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Povinnost platit odvody z dohod o provedení práce

Vláda v červnu 2023 schválila tzv. konsolidační balíček. Konsolidační balíček v aktuální podobě projednává Poslanecká sněmovna.

Součástí konsolidačního balíčku je rovněž výrazná změna v povinnosti odvodů nemocenského pojištění, jež se dotkne zaměstnanců vykonávající práci na základě dohody o provedení práce.

Účast na nemocenském pojištění

Doposud pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti platí, že z měsíční odměny za práci vykonávanou na základě dohody o provedení práce do výše 10.000,- Kč u jednoho zaměstnavatel se neodvádí sociální a zdravotní pojištění,

Nad tento limit dohoda o provedení práce podléhá zákonným odvodům pojistného a zaměstnavatel by musel platit zdravotní pojištění.

Nová úprava obsažená v tzv. konsolidačním balíčku pracuje s odlišnou koncepcí účasti na nemocenském pojištění (a s ní spojeným odvodem pojistného na sociální i zdravotní pojištění) u zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce.

Nově nemá být limitem pro stanovení povinnost k odvodu nemocenského pojištění částka 10.000,- Kč, nýbrž částka odvozená od průměrné mzdy, kdy bude činit 25 % průměrné mzdy v případě jednoho zaměstnavatele a 40 % průměrné mzdy v případě více zaměstnavatelů.

Vycházíme-li z průměrné mzdy za rok.2023, jenž činila 41.265,- Kč, byla by limitem částka 10.316,- Kč v případě jednoho zaměstnavatele a 16.506 v případě více zaměstnavatelů.

Jak uvádíme v článku shrnujícím změny prováděné novelou zákoníku práce https://www.lgls.cz/novela-zakoniku-prace/, počínaje účastí na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci na dohodu nárok na ošetřovné.

Daň z příjmu z dohod

Povinnost hradit daň z příjmu z odměny za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti platila i doposud. Srážková daň (odváděná zaměstnavatelem) činí 15 %, pouze v případě podpisu prohlášení poplatníka daně z příjmu, srážková daň nebude stržena. Vzhledem k tomu, že prohlášení poplatníka může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, budou příjmy z dohod s dalšími zaměstnavateli zahrnuty do daňového přiznání a v případě uplatnění slevy na poplatníka, nebudou příjmy podléhat zdanění až do částky 205.600,- Kč.