Jiné

Víza za účelem dočasné ochrany

22.3. vydává ministerstvo vnitra ukrajinským uprchlíkům před válkou víza za účelem dočasné ochrany. Nahradí tak speciální dlouhodobá víza. Nejdůležitější změnou nového vízového režimu je možnost vycestovat mimo území ČR po maximální dobu 90 dní. Na druhou stranu však bude řízení podle náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška zdlouhavější než doposud, a je k tomu zapotřebí cestovní …

Víza za účelem dočasné ochrany Pokračovat ve čtení »

Registrace uprchlíků

Další změny související s uprchlickou krizí jsou prodloužení lhůty na registraci cizince ze 3 na 30 dní, ředitelé škol mohou za účelem lepší integrace po dobu nezbytně nutnou nahradit ukrajinským dětem výuku podle výukového plánu výukou jinou, avšak v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a také jim zajistit výuku ukrajinským učitelem, který nesplňuje podmínku znalosti českého jazyka.