homes, buildings, house-4549865.jpg

Neuhrazení kupní ceny za nemovitost

Prodáváte svou nemovitost a nedostali jste zaplaceno? Pakliže jste se rozhodli ušetřit v procesu prodeje nemovitosti za notářskou či advokátní úschovu a s důvěrou v kupujícího jste převedli vlastnictví nemovitosti dříve, než došlo k úhradě kupní ceny, není vše ztraceno. 

Ačkoliv k převodu vlastnického práva došlo k okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a v listu vlastnictví je tak uveden kupující, není tento stav nevratný. Zákon dává prodávajícímu pro případ nesplnění smluvních závazků kupujícího právo od kupní smlouvy odstoupit a navrátit původní stav, nicméně cesta k jeho obnovení může být trnitá.  

V prvé řadě je třeba učinit účinné kroky k odstoupení, následně podat návrh na určení vlastnictví soudem, jenž bude podkladem pro přepis vlastnického práva k nemovitosti zpět na prodávajícího. Co když však kupující s nemovitostí bude nakládat a dříve, než soud o návrhu rozhodne převede nemovitost na další osobu, jež bude v dobré víře ve stav zápisu v katastru nemovitostí? V takovém případě již s obnovením původního stavu právní řád nepočítá a přichází v úvahu pouze náhrada vzniklé škody. Takovým důsledkům však lze předejít, ať již uvedením poznámky spornosti na listu vlastnictví či vydáním předběžného opatření. Celým procesem navrácení k původnímu stavu jsme připraveni Vás provést.  

Plánujete-li prodej nemovitosti, doporučujeme využít služby advokátní či notářské úschovy peněz, čímž se vyhnete riziku neuhrazení kupní ceny. Komplexní službu právního servisu k převodu nemovitosti, včetně advokátní úschovy, jsme Vám připraveni poskytnout.