Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce

Novelou občanského zákoníku provedenou zák. 163/2020 Sb. došlo ke zpřesnění oznamovací povinnosti vlastníka dle ust. § 1177 občanského zákoníku. V důsledku provedené změny má vlastník povinnost sdělit (a následně průběžně aktualizovat) SVJ údaje o své osobě, a to konkrétně jméno a bydliště, zároveň pak uvést jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli …

Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce Pokračovat ve čtení »