Řešení sporů

architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku na pozemek jiného souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, kdy takové imise podstatně omezují jiného v obvyklém užívání jeho (ať už vlastní, anebo např. pronajaté) nemovitosti. Jedná se zejména …

Sousedské spory Pokračovat ve čtení »

Nucený prodej bytu problémového vlastníka na návrh SVJ

Novela občanského zákoníku podstatně zjednodušila možnost SVJ iniciovat nucený prodej bytu v případě, že problémový vlastník bytu „porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.“ Ust. § 1184 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka. Oprávněnou osobou je …

Nucený prodej bytu problémového vlastníka na návrh SVJ Pokračovat ve čtení »

Příslušnost českého soudu v případě sporu se společností se sídlem v daňovém ráji

Máte-li společnost se sídlem v daňovém ráji, nelze bez dalšího spoléhat na „nežalovatelnost“ u českých soudů. Ačkoliv nemusí mít společnost na území České republiky své sídlo, závod, a tedy ani organizační složku svého závodu, může soud o žalobě proti takové právnické osobě rozhodovat, pakliže k výkonu činnosti společnosti skutečně, a nikoliv po přechodnou dobu, dochází …

Příslušnost českého soudu v případě sporu se společností se sídlem v daňovém ráji Pokračovat ve čtení »