Firmy

business, success, curve-1989130.jpg

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky

Základ právní úpravy získávání kapitálu kapitálových společností nalezneme v ust. § 216 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Ten stanoví, že základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací uvedených způsobů. Jedním ze způsobů získání prostředků společnosti tak je úpis nových akcií. …

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky Pokračovat ve čtení »

Veřejná nabídka cenných papírů

V rámci tohoto článku se soustředíme na veřejnou nabídku cenných papírů. Tou se dle dikce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu) (čl. I. odst. 4 b) rozumí nabídka určená více než 150 fyzických osobám v jednom členském statě, nepočítaje v to kvalifikované investory. Nutno v tomto kontextu doplnit, že …

Veřejná nabídka cenných papírů Pokračovat ve čtení »

K povinnostem členů jednotlivých orgánů společnosti

Ačkoliv zakladatelské dokumenty každé ze společností obsahují jistá specifika, v rámci tohoto článku shrnujeme základní zákonné povinnosti související s členství v orgánech obchodní společnosti. Člen statutárního orgánu Povinnost péče řádného hospodáře Základní povinností statutárů je tzv. péče řádného hospodáře. Ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku ji vymezuje jako povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými …

K povinnostem členů jednotlivých orgánů společnosti Pokračovat ve čtení »

Příslušnost českého soudu v případě sporu se společností se sídlem v daňovém ráji

Máte-li společnost se sídlem v daňovém ráji, nelze bez dalšího spoléhat na „nežalovatelnost“ u českých soudů. Ačkoliv nemusí mít společnost na území České republiky své sídlo, závod, a tedy ani organizační složku svého závodu, může soud o žalobě proti takové právnické osobě rozhodovat, pakliže k výkonu činnosti společnosti skutečně, a nikoliv po přechodnou dobu, dochází …

Příslušnost českého soudu v případě sporu se společností se sídlem v daňovém ráji Pokračovat ve čtení »