Registrace uprchlíků

Další změny související s uprchlickou krizí jsou prodloužení lhůty na registraci cizince ze 3 na 30 dní, ředitelé škol mohou za účelem lepší integrace po dobu nezbytně nutnou nahradit ukrajinským dětem výuku podle výukového plánu výukou jinou, avšak v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a také jim zajistit výuku ukrajinským učitelem, který nesplňuje podmínku znalosti českého jazyka.